กพท.เร่งออก re-aoc ใหม่ 12 สายการบิน มั่นใจไทยปลดล็อกธงแดง ICAO ได้

  • เครดิต: manager.co.th
  • 4 เดือนที่ผ่านมา
  • แสดงผล 5 ครั้ง
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้อำนาจ กพท.ระงับไม่ให้สายการบินระหว่างประเทศที่ยังไม่ผ่านการตรวจและยังไม่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (re-aoc) ตามเงื่อนไขขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ไอเคโอ (ICAO) ทำการบินเส้นทางบินต่างประเทศ แต่ยังคงให้ทำการบินเส้นทางบินในประเทศ โดยสาเหตุที่ คสช. ให้อำนาจ กพท. ระงับทำการบินของสายการบินที่ยังไม่ได้ใบรับรองการเดินอากาศใหม่ เนื่องจากเป็นการคุ้มครอง กพท. เพราะเดิม กพท. ไม่มีอำนาจสั่งสายการบินหยุดทำการบิน จะสั่งหยุดบินได้กรณีที่สายการบินนั้นไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย แต่กรณีนี้สายการบินอยู่ในขั้นตอนการตรวจ หากสายการบินใดตรวจผ่าน ก็สามารถกลับมาทำการบินเส้นทางบินต่างประเทศได้ทันที

อย่างไรก็ตาม สายการบินที่ผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองการเดินอากาศใหม่แล้ว 9 สายการบิน จาก 21 สายการบิน ส่วนอีก 12 สายการบินอยู่ระหว่างการตรวจเพื่อออกใบรับรองใบเดินอากาศ อย่างไรก็ตาม คาดว่า กพท. จะสามารถทยอยตรวจและออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่ได้หมดประมาณวันที่ 31 มกราคม 2561

ส่วนความคืบหน้าการปลดธงแดงนั้น มั่นใจว่าไม่น่ามีปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา กพท. มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญทางความปลอดภัยตามที่ไอเคโอท้วงติงทั้ง 33 ข้ออย่างเข้มข้น ตลอดทั้งการตรวจสายการบินเพื่อออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่ และการแก้ไขกฎระเบียบข้อกฎหมาย คาดว่าวันที่ 27 กันยายน กพท. และกระทรวงคมนาคม คงจะรับทราบผลจากไอเคโออย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนั้นภายใน 1 เดือน ไอเคโอจะแจ้งกลับมายัง กพท. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง