ปธ.ศาลอุทธรณ์นัดสื่อแถลงเปิดใจครั้งสุดท้าย ส่อแววลาออกจากตำแหน่ง - Easy Branches

ปธ.ศาลอุทธรณ์นัดสื่อแถลงเปิดใจครั้งสุดท้าย ส่อแววลาออกจากตำแหน่ง

  • เครดิต: manager.co.th
  • 6 เดือนที่ผ่านมา
  • แสดงผล 16 ครั้ง
ปธ.ศาลอุทธรณ์นัดสื่อแถลงเปิดใจครั้งสุดท้าย ส่อแววลาออกจากตำแหน่ง
        MGR Online - “ศิริชัย” จ่อลาออกจากตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ หลังไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกา นัดแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งสุดท้าย 14.00 น. พรุ่งนี้
       
       จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาภายหลังได้มีการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาขึ้นมา
       
       โดยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลง “ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
       
       ที่มีเนื้อหาระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กำหนดให้มีตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ “ประธานศาลอุทธรณ์” ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวได้ลงชื่อ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
       
       ล่าสุด วันนี้ (17 ก.ค.) นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ได้เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ศาลอุทธรณ์ ตนจะขอแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจะแถลงถึงแนวทางการลาออกจากราชการ และจะกล่าวถึงเหตุผลต่างๆ ให้ทราบต่อไป