มท.สั่งผู้ว่าฯ ประเมินกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 ให้ ขรก.ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สังกัดมหาดไทย ปี 59 - Easy Branches

มท.สั่งผู้ว่าฯ ประเมินกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 ให้ ขรก.ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สังกัดมหาดไทย ปี 59

  • เครดิต: manager.co.th
  • 7 เดือนที่ผ่านมา
มท.สั่งผู้ว่าฯ ประเมินกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 ให้ ขรก.ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สังกัดมหาดไทย ปี 59
        มท.สั่งผู้ว่าฯ ประเมิน ขรก.ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 59 ทั่วประเทศสังกัดมหาดไทย กว่าแสนคน ตามโควตาความดีความชอบกรณีพิเศษ 4,607 อัตรา เพื่อพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 นอกเหนือจากโควตาปกติ
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฯ ระดับจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการประเมินผู้สมควรได้รับการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ตามโควตาบำเหน็จความชอบอย่างเคร่งครัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 รวมถึงจัดทำบัญชีรายชื่อภายหลังทำการประเมินแล้วเสร็จ
       
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดโควตาการ “เลื่อนเงินเดือน” ของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด จำนวน 4,571 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานฯในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน 26 จังหวัด จำนวน 36 อัตรา รวม 4,607 อัตรา คำสั่งฉบับดังกล่าวให้ทำการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อเลื่อนเงินเดือน และให้เป็นหลักฐานหากมีการทักท้วง โดยจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนจำนวนโควตาที่หน่วยงานต้นสังกัดทำการจัดสรรในระดับจังหวัด อย่างเคร่งครัด
       
       มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม ให้พิจารณา “เลื่อนเงินเดือน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด นอกเหนือจากโควตาปกติของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินในแต่ละครึ่งปี ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนปกติกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณโดยข้าราชการตำรวจ ทหาร หรือข้าราชการที่ยังใช้ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด คือ เมื่อรวมกันขั้นปกติกับขั้นกรณีพิเศษแล้วต้องได้ 2 ขั้น สำหรับกรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.กำหนด
       
       ทั้งนี้ ตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย มีกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประมาณ 100,000 คน