โปรดเกล้าฯ กฎหมาย กกต. - Easy Branches

โปรดเกล้าฯ กฎหมาย กกต.

  • เครดิต: nationtv.tv
  • 4 เดือนที่ผ่านมา
  • แสดงผล 7 ครั้ง
13 ก.ย. - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว มีผลวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวัดถัดจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ (14 ก.ย.)โดยถือเป็นฉบับแรกในกฎหมายลูกสี่ฉบับที่เมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยขณะนี้ยังเหลืออีก 3 ฉบับที่ยังไม่ประกาศใช้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF