ศาสนาถือว่า เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องปฏิบัติที่บุต […] The post เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจ
เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

อ่านข่าว เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

ข่าว เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

ข้อมูลเมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

ดูข่าว เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?
หาข่าว เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?
  • 2021-04-21 03:36:0220 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 7,157
85
ถูกแชร์ทั้งหมด

ศาสนาถือว่า เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องปฏิบัติที่บุตรหลานนั้นยิ่งใหญ่นัก หน้าที่นี้ถือเป็นอะมานะห์จำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องพึงสังวรณ์ และทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในหน้านี้อย่างแน่นอนในวันปรภพ ดังนั้น ผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้อัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขาก็จะได้รับชัยชนะ และถ้าผู้ใดที่บกพร่องในหน้าที่สำคัญนี้ เขาจะต้องขาดทุนอย่างย่อยยับทั้งในภาคภพนี้และภพหน้า(ดุนยาและอาคิเราะห์) อัลลอฮฺทรงตรัสฝากบุตรหลานให้เป็นอะมานะห์แก่ผู้ปกครองไว้ในซูเราะห์ อันนิซาอ์ โองการที่ 11 ความว่า “อัลลอฮฺทรงสั่งกำชับแก่พวกเจ้าในเรื่องการเอาใจใส่ดูแลลูกหลานของพวกเจ้า” และอีกโองการหนึ่งในซูเราะห์ อัตตะห์รีม โองการที่ 6 ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงรักษาตัวพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากนรก”
ดังนั้น หน้าที่ของมุสลิมต้องสนใจในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานอย่างดีและถูกต้องตามหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺและศาสนทูตได้กำหนดไว้ ส่วนหนึ่งจากภาระหน้าที่ดังกล่าวที่พึงมอบให้ลูกหลานก็คือ ให้ปฏิบัติศาสนกิจเมื่อพวกเขามีความสามารถจะกระทำได้
การถือศีลอด ถือเป็นศาสนกิจประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความอดทน ความอุตสาหะอย่างมาก เพราะฉะนั้น สมควรที่พ่อแม่ต้องให้การอบรมตักเตือนให้บรรดาลูกๆได้ฝึกปฏิบัติแต่เนิ่นๆ เพื่อเมื่อพวกเขาเติบใหญ่จะได้ไม่หนักในการจะปฏิบัติศาสนกิจประเภทนี้
บรรดาสาวกของท่านศาสดา(ร.ฎ.) ได้สนใจที่จะให้บรรดาบุตรหลานของพวกเขาฝึกถือศีลอดตั้งแต่อายุยังเยาว์ และการปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้รับการรับรองจากท่านนบี(ซ.ล.) ด้วยดี มีรายงานจากรอเบี๊ยะอ์ บินติมุเอาวิซ(ร.ฎ.) ความว่า “พวกเราทั้งหลายเหล่าสาวกของท่านนบี(ซ.ล.) ได้ใช้ให้บรรดาเด็กๆที่ยังเล็กๆของพวกเราถือศีลอด พวกเราพาพวกเขาไปมัสยิดด้วย และเราได้ให้ของเล่นแก่พวกเขา เมื่อพวกเขาร้องไห้เพราะความหิว พวกเราก็ให้อาหารแก่พวกเขา พวกเราทำอย่างนี้จนถึงเวลาละศีลอด” และบางรายงานมีความว่า “เมื่อพวกเด็กๆร้องขออาหาร พวกเราก็พยายามหาของเล่นแก่พวกเขาเพื่อให้เพลินๆจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอด แล้วจึงให้พวกเขาทานอาหารพร้อมพวกเรา”
ฉะนั้น ผู้ใดที่มีบุตรยังไม่บรรลุศาสนภาวะ โตพอที่จะถือศีลอดได้ ก็จงฝึกให้เขาถือศีลอด แม้จะไม่เป็นการบังคับพวกเขาในทางศาสนาก็ตาม เพราะท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ(ซบ.) ได้สั่งพวกเราปฏิบัติศาสนกิจนับแต่พวกเรายังด้อยปัญญา คือยังเล็กๆซึ่งพอจะกระทำได้ มีรายงานหะดิษจากท่านอิบนิอุมัร(ร.ฎ.) กล่าวว่า ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “ พวกท่านทั้งหลายจงใช้ให้ลูกๆของพวกเจ้าทำละหมาดเมื่อพวกเขาอายุได้ 7 ขวบ และทำโทษได้เมื่ออายุได้ 10 ขวบ และให้แยกที่นอนระหว่างพวกเขา” กระนี้ ท่านนบีได้สั่งให้พวกเรากระทำ โดยให้พวกเรากำชับให้ลูกๆทำการละหมาด และอนุญาตให้เราทำโทษลูกๆได้ หากพวกเขายังไม่กระทำตามคำสั่ง แม้จะยังไม่บรรลุศาสนภาวะก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้พวกลูกๆได้มีการฝึกปฏิบัติศาสนกิจนับแต่ยังเยาว์ เพื่อเมื่อเติบใหญ่ถึงภาคบังคับจะได้ไม่หนักสำหรับพวกเขา
ส่วนถ้าหากพวกเราเหล่าพ่อแม่ ปล่อยปละละเลยไม่ยอมสอนให้ลูกๆ ได้กระทำการละหมาดหรือถือศีลอดตั้งแต่พวกเขายังเล็กๆอยู่ ครั้นเมื่อถึงพวกเขาเติบใหญ่ เข้าวัยบรรลุศาสนภาวะค่อยใช้พวกเขาทำละหมาดหรือถือศีลอด แน่นอนว่า คำสั่งของพวกเราจะถูกปฏิเสธได้ง่าย เพราะพวกเขาไม่มีความเคยชินต่อการกระทำดังกล่าว ซึ่งอาจพูดได้ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก”
ส่วนพ่อแม่บางคนอ้างว่า ที่ไม่ยอมฝึกลูกๆทำอิบาดะห์ตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะสงสาร เกรงลูกจะลำบาก ถ้าจะให้ถือศีลอดกลัวพวกลูกๆจะหิว จะไม่สบาย การคิดอย่างนี้ถือเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์ เพราะพ่อแม่มีความสงสารลูกอย่างแท้จริงนั้น ต้องปกป้องลูกๆไม้ให้ตกนรก และแนะทางให้พวกเขาเข้าสู่สวรรค์ แม้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอาจจะลำบากใจในช่วงแรก แต่สุดท้ายแล้วจะมีความสุขที่สุด เมื่อพ่อแม่เห็นลูกละหมาดและถือศีลอดและเมื่อสภาพลูกๆกลายเป็นคนทำศาสนกิจอย่างประจำ จะกลายเป็นเด็กดีในสายตาของพ่อแม่ พี่น้อง และทุกคนที่พบเห็น รวมทั้งอัลลอฮฺก็ทรงพอพระทัยด้วย ซึ่งผลดีที่ว่านี้จะส่งผลอันประเสริฐสุดสู่ตัวพ่อแม่ วงศ์สกุล ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ อันซาอัลลอฮฺ

19-1

The post เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ? appeared first on Thaimuslim.


Ads Links by Easy Branches
เล่นเกมออนไลน์ฟรีที่ games.easybranches.com
บริการโพสต์ thainews.easybranches.com/contribute

ทีเด็ดบอลวันนี้ #ทีเด็ดบอลวันนี้3คู่ #วิเคราะห์บอลวันนี้ #ทีเด็ดฟุตบอล #เน้นๆเด็ดๆ #ที่เด็ดบอลชุดวันนี้ #ทีเด็ดสเต็ป #ทีเด็ดบอลชุด #ทีเด็ดบอลสเต็ปวัน
https://www.football.easybranches.com

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เมื่อใดที่ศาสนาจะใช้ให้เด็กๆถือศีลอด? หรือจะปล่อยให้บรรลุศาสนภาวะก่อนหรือจะบังคับให้พวกเขาถือศีลอดนับแต่ยังเล็กๆ?

ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ